Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

ROI (İlgili Bölge) Ayarı

Genel Bilgiler

Tedavi için bütün ilgili yapıları dahil edecek biçimde füzyon alanını ayarlamak için ayarlama işlevlerini kullanın.

Manuel olarak tanımlanmış bir ROI (İlgili Bölge) üzerinde görüntü füzyonu yapmak füzyon algoritmasını ROI alanıyla sınırlar. Sınırlı bir uzamsal alanda daha yüksek füzyon doğruluğu sağlar.

Mak. No. 60917-73TR

Fecha de publicación: 2020-09-03