Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Hur du använder BlendingSteg

1.

Välj Blending och flytta reglaget åt vänster eller höger i granskningsområdet med musen (eller med ett finger om du har pekskärm) för att justera den blandade bilden.

2.

Rulla genom bildsnitten med pilknapparna .

3.

Zoom till ditt intresseområde.

4.

Granska och acceptera fusionsresultatet om det är tillfredsställande.

5.

Välj Done när detta är klart.

Fusionsresultatet sparas för fortsatt bearbetning.

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15