Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Hur du använder Distortion Correction Cranial



Steg

1.

Välj fusionsparet för granskning eller beräkning.

2.

Som standard är Spy Glass aktiverat.

Granska dina data med hjälp av Blending/Spy Glass och, om det behövs, Adjust.

3.

Välj Calculate för att starta fusionen.

Beroende på inmatningsbilder kan du bli uppmanad att:

  • Välja den bilduppsättning som ska korrigeras.

  • Överföra den korrigering som beräknats för en bilduppsättning till ett nätverk med fler bilduppsättningar.

4.

Välja mellan axiella, koronala och sagittala vyorienteringar .

5.

Rulla genom bildsnitten med pilknapparna .

6.

Granska och verifiera förvrängningskorrigeringen genom att växla mellan Blending/Spy Glass.

Ställ om Original för att jämföra korrigeringen med originalbilden.

7.

Granska och acceptera fusionsresultatet om det är tillfredsställande.

8.

Välj Done när detta är klart.

Den korrigerade bilduppsättningen sparas för fortsatt behandling.

Varning
Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15