Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Grundläggande visningsalternativ

Välj en visningsknapp, klicka och håll musen på snittet eller tryck med ett finger när du använder en pekskärm och följ beskrivningen nedan.

Knapp

Funktion

BeskrivningFlytta ett snitt i ett fönster

Dra snittet till önskad plats.Bläddra igenom alla snitt i ett fönster

Dra uppåt eller nedåt för att visa alla snitt.Zooma in på eller ut ur ett snitt

  • Dra upp (zooma ut) eller ner (zooma in).
  • När du använder en pekskärm trycker du på två fingrar på bilden och klämmer inåt (zooma ut) eller utåt (zooma in).


Justera ljusstyrka och kontrast för ett snitt

  • Dra neråt/uppåt för att öka/minska ljusstyrkan.
  • Dra vänster/höger för att öka/minska kontrastnivån.

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15