Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Hur du använder Image Fusion för spinala förfarandenSteg

1.

Välj och växla mellan fusionsparen för granskning.

2.

Välj ROI (intresseområde).

3.

Justera ramen genom att använda kontrollerna för att ändra storlek , flytta och rotera så att det omger det område som ska användas som fusionsreferens.

4.

Välja mellan axiella, koronala och sagittala vyorienteringar .

5.

Som standard är Adjust aktiverat. Rikta in bilderna manuellt med hjälp av verktygen för att flytta och rotera före beräkningen.

6.

Välj Fusion för att fusionera bilduppsättningarna.

7.

Som standard är Spy Glass aktiverat.

Granska fusionen genom att använda Blending/Spy Glass.

8.

Rulla genom bildsnitten med pilknapparna .

9.

Granska och acceptera fusionsresultatet om det är tillfredsställande.

När du accepterat fusionsresultaten visas dess status.

10.

Välj Done när detta är klart.

Fusionsresultatet sparas för fortsatt bearbetning.

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15