Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Blending för stela fusioner

Allmän information

Blending särskiljer bilduppsättningarna från varandra genom att visa det ena i blått och det andra i orange, och markera kritiska områden av intresse.

Blått och orange är komplementfärger. Om två bilduppsättningar visar samma information visas överlägget som en gråskalebild. När de skiljer sig åt visas resultatet i blått eller orange.

Exempel på Blending

Bilderna som visas längst åt vänster och höger visar en gråskalebild, och blending sker i mitten genom att samtidigt väga intensiteten i endera eller båda bilderna utifrån skjutlistens position.Nr

Komponent

MR-bild (visas i gråskala)

MR-bild (visas i blått)

Blandad sammansatt bild

CT-bild (visas i orange)

CT-bild (visas i gråskala)

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15