Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Virtual iMRI Cranial

Allmän information

Patientanatomin förändras under operationen. Genom att använda intraoperativa bildtagningstekniker är det möjligt att inhämta nya bilduppsättningar som visar aktuell, modifierad patientanatomi.

Med hjälp av Virtual iMRI Cranial kan du uppnå en förbättrad spatiell matchning av pre- och intraoperativa bilddata genom elastisk morfning av preoperativ planeringsinformation på en intraoperativ skanning och ta hänsyn till operationsrelaterat hjärnskifte på grund av läckage av cerebrospinalvätska.

Virtual iMRI Cranial skapar en virtuell bilduppsättning genom att simulera vävnadsmodifieringar på en preoperativ bilduppsättning och applicera att deformationsfält för att bättre matcha den intraoperativa referensbilduppsättningen. Syftet är då att granska den virtuella bilduppsättningen tillsammans med eventuellt annat potentiellt innehåll och/eller andra bilduppsättningar som finns i den preoperativa planen i förhållande till den intraoperativa bilduppsättningen, och godkänna resultatet om det är tillfredsställande.

Varning

Rekommendationer

Bilddata för Virtual iMRI Cranial ska uppfylla följande rekommendationer för att säkerställa bästa resultat:

 • Bildparen ska täcka en genomskärningsvolym av patienten.

 • Minst 10 snitt.

 • Ett snittavstånd på mindre än 3 mm (snittjocklek mindre än 3 mm och en bildtagning utan mellanrum rekommenderas).

 • Full DICOM-information (dvs. Komplett DICOM-rubrik som visar exempelvis bildtagningsparametrarna).

 • Om MRT-data behöver korrigeras ska de tas som en axiell 3D- eller 2D-sekvens med T1-viktning (en T2-viktning eller fettdämpad bildtagning rekommenderas också).

 • Intraoperativ bildtagning ska utföras med benbiten tillbaka på plats (så att skallen är stängd/täckt av benbiten igen).

 • Bra kvalitet på råbilden (dvs. hög upplösning, hög kontrast, minimalt med artefakter).

Bildmodaliteter som stöds

Följande bildmodaliteter stöds för Virtual iMRI Cranial, om de parats på följande sätt:

 • CT-MR

 • MR-MR

Bildmodaliteter som inte stödsFöljande specialmodaliteter och sekvenstyper stöds inte för direktberäkning:

 • Tidigare deformerade bilduppsättningar

 • RGB-bilder

 • DTI-studier (B0-, FA- eller ADC-kartor)

 • Fas- och velocitetskartor

 • Perfusionskartor

 • Spektroskopibilder

 • Gradientkalibreringsscanningar

 • FLAWS-scanningar (suppression av vätska och vit massa)

 • Subtraktionsbilder och projiceringar (projiceringar med minimal/maximal intensitet)

 • Bilduppsättningar som innehåller inbrända objekt

Innehåll som stöds

Följande innehåll stöds och anpassas baserat på deformationen i en bilduppsättning:

 • Voxelobjekt

 • Märkta punkter

 • Banor

 • Fiberbuntar (t.ex. DTI-fibertrakter)

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15