Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Distortion Correction Cranial

Allmän information

Vissa bildtagningsmodaliteter är känsliga för geometriska förvrängningar som uppstår (exempelvis på grund av bristfälligheter i systemet eller bristande gradientlinjäritet i bildtagningssystemet). Som en konsekvens av detta kan det förekomma felaktigheter i resultaten av stel fusion efter automatisk fusion, manuell justering eller verkställande av ROI-fusion.

Du kan välja Distortion Correction Cranial för att få bättre matchning mellan bilderna.

Distortion Correction Cranial skapar en korrigerad bilduppsättning genom att deformera den så att den bättre matchar den definierade referensbilduppsättningen. Syftet är då att granska den korrigerade bilduppsättningen och potentiellt innehåll som presenterades i bilduppsättningen, och om detta är tillfredsställande, godkänna resultatet.

Varning

Rekommendationer

Bilddata för Distortion Correction Cranial ska uppfylla följande rekommendationer för att säkerställa bästa resultat:

 • Bildparen ska täcka en genomskärningsvolym av patienten.

 • Minst 10 snitt.

 • Ett snittavstånd på mindre än 4 mm (snittjocklek mindre än 4 mm och en bildtagning utan mellanrum rekommenderas).

 • Full DICOM-information (dvs. Komplett DICOM-rubrik som visar exempelvis bildtagningsparametrarna).

 • Bra kvalitet på råbilden (dvs. hög upplösning, hög kontrast, minimalt med artefakter).

Bildmodaliteter som stöds

Följande bildmodaliteter stöds för Distortion Correction Cranial, om de parats på följande sätt:

 • CT-MR

 • MR-MR

 • MR-DTI

Bildmodaliteter som inte stödsFöljande specialmodaliteter och sekvenstyper stöds inte för direktberäkning:

 • Tidigare deformerade bilduppsättningar

 • RGB-bilder

 • FA- och ADC-kartor

 • Fas- och velocitetskartor

 • Perfusionskartor

 • Spektroskopibilder

 • Gradientkalibreringsscanningar

 • FLAWS-scanningar (suppression av vätska och vit massa)

 • Subtraktionsbilder och projiceringar (projiceringar med minimal/maximal intensitet)

 • Bilduppsättningar som innehåller inbrända objekt

Innehåll som stöds

Följande innehåll stöds och korrigeras baserat på deformationen i en bilduppsättning:

 • Voxelobjekt

 • Märkta punkter

 • Banor

 • Fiberbuntar (t.ex. DTI-fibertrakter)

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15