Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Använda systemet

Avsedd användning av Image Fusion

Brainlab Elements Image Fusion är ett program för samregistrering av data vid medicinska ingrepp med användning av stela och deformerbara registreringsmetoder. Det är avsett att rikta in de anatomiska strukturerna mellan olika dataset.

Indikationer för användning

Brainlab Elements Image Fusion kan användas i kliniska arbetsflöden som har nytta av samregistrering av bilddata. Detta gäller till exempel navigeringssystem eller informationsterminaler för medicinska data för bildbehandling eller bildledd kirurgi i allmänhet, samt för behandlingsplaneringsprogram för strålkirurgi och strålterapi. Denna produkt i sig har inga specifika kliniska indikationer.

Användningsplats

Image Fusion Element är utformad för att användas på:

  • På en mottagning på sjukhus eller något annat ställe där det finns en dator.

  • En operationssal eller i rum som är lämpliga för kirurgiska ingrepp.

Användarprofiler

Image Fusion är avsedd att användas av medicinsk personal och deras assistenter som arbetar inom områdena neurokirurgi, traumatologi eller strålbehandlingsplanering.

Rimlighetsgranskning

Varning
Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15