Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Hur du anpassar fusionsparningDu kan ändra parningen av bilduppsättningarna med hjälp av Edit.

Steg

1.

Välj Data och öppna nedrullningslistan Fusion Tree .

2.

Välj Edit .

3.

Välj en bilduppsättning och dra den till en annan bilduppsättning som du har för avsikt att fusionera den med.

Det nya paret markeras i blått.

4.

Stäng menyn Data och återgå till huvudskärmen.

5.

Välj Calculate/Fusion för att fusionera bilduppsättningarna.

6.

Granska och acceptera fusionsresultatet om det är tillfredsställande.

När du accepterat fusionsresultaten visas dess status.

7.

Välj Done när detta är klart.

Kontakta Brainlabs support för mer teknisk information om standardfusionspar.

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15