Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Så här använder du Contrast Clearance AnalysisSteg

1.

Välj den första och andra MRT-bilduppsättningen (dvs. tidig och sen bildinhämtning efter injektionen av kontrastmedel).

2.

Välj Calculate för att starta Contrast Clearance Analysis-beräkningen.

En styv fusion av de båda MR-sekvenserna utförs automatiskt före beräkningen.

3.

Välja mellan axiella, koronala och sagittala vyorienteringar .

4.

Rulla genom bildsnitten med pilknapparna .

5.

Granska ansamlingen/clearance av kontrastmedel.

6.

Som standard är Spy Glass aktiverat.

Granska fusionen genom att använda Blending/Spy Glass.

7.

Granska och acceptera fusionsresultatet om det är tillfredsställande.

8.

Välj Done när detta är klart.

Fusionsresultaten sparas för fortsatt bearbetning.

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15