Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Hur du använder Image Fusion för kraniella förfarandenSteg

1.

Stel fusion startar automatiskt.

Välj och växla mellan fusionsparen för granskning.

2.

Granska fusionen genom att använda Blending/Spy Glass.

Som standard är Spy Glass aktiverat.

3.

Välj mellan axiella, koronala och sagittala vyorienteringar .

4.

Rulla genom bildsnitten med pilknapparna .

5.

Granska och acceptera fusionsresultatet om det är tillfredsställande.

När du accepterat fusionsresultaten visas dess status.

6.

Välj Done när detta är klart.

Fusionsresultaten sparas för fortsatt bearbetning.

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15