Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Utbildning och dokumentation

Brainlab-utbildning

Alla användare måste innan de använder systemet delta i ett obligatoriskt utbildningsprogram som hålls av Brainlabs auktoriserade representant för att säkerställa säker och lämplig användning.

Handlett stöd

Innan systemet används för kirurgiska procedurer där datorledd navigering anses kritiskt, ska ett tillräckligt antal fullständiga procedurer utföras tillsammans med en representant från Brainlab.

Ansvar

Varning

Endast utbildad medicinsk personal får använda systemets komponenter och tillhörande instrument.

Förlängd operationstid

Brainlabs navigeringssystem utgör känslig teknisk utrustning. Beroende på installationen i operationssalen, patientpositioneringen, beräkningarnas varaktighet och komplexitet kan operationens varaktighet när navigering används variera. Användaren ska avgöra om en potentiell förlängning är acceptabel för respektive patient och behandling.

Att läsa användarhandböcker

I denna handbok beskrivs komplex medicinsk programvara eller medicinsk utrustning som måste användas med försiktighet.

Det är därför viktigt att alla användare av systemet, instrumentet eller programvaran:

  • Läser denna handbok noggrant innan de hanterar utrustningen
  • Alltid har tillgång till denna handbok

Tillgängliga användarhandböcker

AnvändarhandbokInnehåll

Användarhandböcker för programvara

  • Översikt över behandlingsplanering och bildledd navigering
  • Beskrivning av inställning av systemet i operationssalen
  • Detaljerade programinstruktioner

Användarhandböcker för hårdvara

Detaljerad information om hårdvara för strålbehandling och kirurgi, vanligtvis definierad som stora komplexa instrument

Användarhandböcker för instrument

Detaljerade anvisningar om hantering av instrument

Handbok för rengöring, desinfektion och sterilisering

Detaljinformation om rengöring, desinfektion och sterilisering av instrument

Användarhandbok för system

Detaljerad information om systeminstallation

Teknisk användarhandbok

Detaljerad teknisk information om systemet, inklusive specifikationer och efterlevnad

System- och Teknisk användarhandbokKombinerar innehållet i användarhandbok för system och teknisk användarhandbok
Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15