Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Resultat av Virtual iMRI Cranial

Exempel på Virtual iMRI Cranial med användning av iCTNär Virtual iMRI Cranial-algoritmen är klar markeras den resulterande bilduppsättningen med FUSED och den nya bilduppsättningen märks med [Virtual]. Bilduppsättningar från preoperativa planer som har deformerats underförstått kan kommas åt och placeras på ett överlägg .

Vid intraoperativ CT-bildtagning består den virtuella bilduppsättningen av uppdaterad och deformerad mjukvävnadsanatomi från preoperativ bildtagning och benanatomi från intraoperativa bildtagning.

Exempel på Virtual iMRI Cranial med användning av iMRINär Virtual iMRI Cranial-algoritmen är klar markeras den resulterande bilduppsättningen med FUSED och den nya bilduppsättningen märks med [Virtual]. Bilduppsättningar från preoperativa planer som har deformerats underförstått kan kommas åt och placeras på ett överlägg .

Vid MR-bildtagning består den virtuella bilduppsättningen endast av uppdaterad och deformerad mjukvävnadsanatomi från preoperativ bildtagning.

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15