Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Spy Glass med elastisk deformation

Allmän information

Använd Spy Glass för att visuellt verifiera noggrannheten på deformationen genom att flytta den till positionen av intresse på bildsnittet.

På så sätt kan du granska strukturer i två bilduppsättningar samtidigt (t.ex. en tumörs form eller storlek).

Färgkodat deformationsrutnät och värmekarta

När Spy Glass har valts i Distortion Correction Cranial eller Curvature Correction Spine visas som standard ett färgkodat deformationsrutnät. Linjerna i rutnätet visar korrigeringens riktning, samtidigt som färgkodade celler markerar de områden där modifiering gjorts på bilden. Färgkodningen definieras av graden av icke-stel transformation av en viss voxel. En värmekarta som visar de deformerade områdena utan rutnätslinjer visas i Virtual iMRI Cranial.

Exempel på Curvature Correction Spine och Distortion Correction CranialSom visas i exemplet ovan korrigeras förvrängningar på DTI-bilder (EPI-sekvenser) i AP-riktning i de yttersta delarna av hjärnan (vänster bild). Curvature Correction Spine resulterar i deformation (kompression eller utökning) av de intervertebrala diskarna (höger bild).

De röda områdena visar de områden där bildmodifiering skett från ursprungliga källdata. Ofärgade områden är inte deformerade, men kan ha förflyttats, vilket anges av rutnätets linjer.

Exempel på Virtual iMRI CranialDeformationer av bilduppsättningar i Virtual iMRI Cranial inträffar i typfallet i resektionsområdet. Röda områden visar de områden där bildmodifiering skett från ursprungliga källdata.

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15