Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Hur du utför en manuell fusionSteg

1.

Välj Adjust i verktygsfältet.

2.

Flytta bilden genom att dra förflyttningskontrollen tills den orange bilden har en lämplig position.

3.

Rotera bilden genom att välja och rotera cirkeln med prickad linje tills den orange bilden har en lämplig position.

4.

Granska och acceptera fusionsresultatet om det är tillfredsställande . Det manuellt justerade resultatet kan sparas som fusion för aktuellt par.

5.

Välj Done när detta är klart.

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15