Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Contrast Clearance Analysis

Allmän information

Contrast Clearance Analysis* visualiserar ansamlingen av kontrastmedel mot dess clearancehastighet. Denna metod fungerar genom att inhämta två MRT-serier – en vid fem minuter och ytterligare en cirka 75 minuter efter injektion av en standarddos kontrastmedel – och subtrahera den första serien från den andra, vilket resulterar i en högupplöst färgkodad karta. Använd Image Fusion för att fusionera och jämföra de båda MRT-bilduppsättningarna.

* Utvecklad vid Sheba Medical Center med teknik som tillhandahållits av Brainlab.

ExempelFärgFörklaring
Röd

Ansamling av kontrastmedel (långsam clearance)

Blå

Clearance av kontrastmedel (snabb clearance)

Krav

Contrast Clearance Analysis-beräkningen kräver två 3D MRT-volymer. För dessa gäller följande:

  • Båda sekvenserna måste tas med likvärdiga scanningsprotokoll

  • Den första sekvensen måste tas cirka fem minuter efter injektionen av kontrastmedel (t.ex. Gd/gadolinium)

  • Den andra sekvensen måste tas 60-105 minuter efter injektionen av kontrastmedel

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15