Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Juridisk information

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller information om äganderätt som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av denna handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Brainlabs varumärken

 • Brainlab® är ett varumärke som tillhör Brainlab AG.

 • Curve™ är ett varumärke som tillhör Brainlab AG.

 • iHelp® är ett varumärke som tillhör Brainlab AG.

 • Kick® är ett varumärke som tillhör Brainlab AG.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

 • Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

DICOM-överensstämmelse

DICOM-överensstämmelsedeklarationer finns på Brainlabs webbplats på: www.brainlab.com/dicom.

Patentinformation

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera patent eller pågående patentansökningar. För detaljer se: www.brainlab.com/patent.

Integrerad tredjepartsprogramvara

Denna programvara är delvis baserad på följande verk. Hela licensen och information om upphovsrätt finns på länkarna nedan:

Övriga tillkännagivanden

Stepanov and McJones, ”Elements of Programming”-licens

Upphovsrätt © 2009 Alexander Stepanov och Paul McJones

Tillåtelse att använda, kopiera, modifiera, distribuera och sälja denna programvara och dess dokumentation för valfritt syftet ges härmed utan avgift, under förutsättning av ovanstående information om upphovsrätt förekommer på samtliga kopior och att både informationen om upphovsrätt och detta meddelande om tillstånd visas i stöddokumentationen. Författarna gör inga utfästelser om denna programvaras lämplighet för något som helst syfte. Den tillhandahålls ”i befintligt skick” utan uttrycklig eller underförstådd garanti.

Algorithms from Elements of Programming av Alexander Stepanov och Paul McJones Addison-Wesley Professional, 2009

SGI C++ Standard Template Library-licens:

 • Upphovsrätt © 1994 Hewlett-Packard Company

  Tillåtelse att använda, kopiera, modifiera, distribuera och sälja denna programvara och dess dokumentation för valfritt syftet ges härmed utan avgift, under förutsättning av ovanstående information om upphovsrätt förekommer på samtliga kopior och att både informationen om upphovsrätt och detta meddelande om tillstånd visas i stöddokumentationen. Hewlett-Packard Company gör inga utfästelser om denna programvaras lämplighet för något som helst syfte. Den tillhandahålls ”i befintligt skick” utan uttrycklig eller underförstådd garanti.

 • Upphovsrätt © 1996 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

  Tillåtelse att använda, kopiera, modifiera, distribuera och sälja denna programvara och dess dokumentation för valfritt syftet ges härmed utan avgift, under förutsättning av ovanstående information om upphovsrätt förekommer på samtliga kopior och att både informationen om upphovsrätt och detta meddelande om tillstånd visas i stöddokumentationen. Silicon Graphics gör inga utfästelser om denna programvaras lämplighet för något som helst syfte. Den tillhandahålls ”i befintligt skick” utan uttrycklig eller underförstådd garanti.

CE-märkningCE-märket visar att Brainlab-produkten överensstämmer med de grundläggande fordringarna i Europeiska rådets direktiv 93/42/EEG (”MDD”).

Brainlab Elements Image Fusion är en produkt av klass IIb enligt de regler som fastställs i MDD.

Försäljning i USA

Enligt federal lag i USA får denna produkt endast köpas av eller på order av läkare.

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15