Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Inledning

Allmän information

Image Fusion gör att du kan registrera minst två bilduppsättningar tillsammans. Du kan fusionera samma eller olika modaliteter (t.ex. CT, MR, PET, SPECT). Du kan applicera Image Fusion i olika arbetsflöden (t.ex. när du använder programvaran Cranial eller Spine).

Så snart de båda bilduppsättningarna har fusionerats kan de granskas samtidigt. Allt planerat innehåll (t.ex. objekt och banor) som definierats i en bilduppsättning blir synligt i den andra fusionerade bilduppsättningen.

Image Fusion föreslår ett fusionsnätverk baserat på fördefinierade parningsregler. Kontakta Brainlab för mer information.

Image Fusion använder en algoritm för att fusionera de valda bilduppsättningarna. Algoritmen matchar ihop de båda bilduppsättningarna tillsammans med gemensamma anatomiska strukturer för optimala fusionsresultat. De två bilduppsättningarna måste dela samma gemensamma anatomiska område.

Automatisk bildfusion är lämplig för de flesta kombinationer av bildmodalitet, med vissa undantag (t.ex. ultraljudsbilduppsättningar). Vid modaliteter som inte stöd är den ursprungliga scannerpositionen (t.ex referensram) tillgänglig som standard. Manuella justeringar är möjliga.

Stel fusion och elastisk deformation

Bristande noggrannhet vid stel fusion kan orsakas av förvrängning i någon av bilduppsättningarna eller av olika patientpositioner i flera bilduppsättningar. Du kan korrigera förvrängning med hjälp av Distortion Correction Cranial i kraniella arbetsflöden och korrigera olika patientpositioner med hjälp av Curvature Correction Spine vid spinala arbetsflöden. För att överföra preoperativa planeringsdata till intraoperativa patientsituationer i kraniella scenarion kan du använda Virtual iMRI Cranial. När du använder en av dessa funktioner skapas en ny bilduppsättning med hjälp av en deformerbar registreringsalgoritm (elastisk deformation).

En elastisk deformation är till sin definition inte enhetlig genom hela volymen. Detta kan potentiell innebära korrekt deformation i ditt intresseområde, men felaktig deformation i en annan del av hjärnan eller ryggraden.

Verifiera noga den nya bilduppsättning som genererats, och beakta hela dess volym. De verifieringsverktyg som finns i programmet beskrivs i följande avsnitt.

Tillgänglighet till deformation

Deformation är ett tillval och tillgängligt beroende på licensieringen och systemets konfiguration. Kontakta Brainlabs support för mer information.

Granskning av bilduppsättningar

Granska alltid de bilduppsättningar som valts för fusion. Ju bättre bildkvalitet och upplösning, desto bättre fusionsresultat.

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15