Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Ako upraviť ROIKrok

1.

Vyberte ROI na paneli s nástrojmi.

2.

Upravte rám pomocou ovládacích prvkov na zmenu veľkosti , posunutie a otočenie tak, aby ohraničoval oblasť, ktorú chcete použiť ako referenciu syntézy.

Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18