Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Windowing

Všeobecné informácie

Windowing umožňuje upraviť jas a kontrast pre každú množinu vášho aktuálneho páru syntézy.

Funkcie upravenia obrazového vyváženia Windowing

Funkcia Ako sa upravuje
Jas Potiahnite myšou (alebo prstom pri dotykovej obrazovke) nahor alebo nadol po obrazovke.
Kontrast Potiahnite myšou (alebo prstom pri dotykovej obrazovke) doľava alebo doprava po obrazovke.
Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18