Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Ako vybrať páryKrok

1.

Vyberte dialógové okno Fusion Tree na paneli s nástrojmi, aby ste mohli zmeniť výber páru syntézy.

2.

Ak chcete vybrať iný pár, zvýraznite svoj preferovaný obrazový pár.

Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18