Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Manuálne upravenie výsledkov syntézy

Všeobecné informácie

Ak sú výsledky automatickej syntézy neuspokojivé, môžete vykonať manuálne úpravy.

Manuálne zarovnanie súboru snímok nastaví východiskový bod na pomoc algoritmu registrácie a zlepšenie výsledkov syntézy.

Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18