Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Cluster Deformation pomocou funkcie Virtual iMRI Cranial

Všeobecné informácie

Všetky predoperačné súbory snímok, ktoré sú syntetizované s cieľovým súborom snímok, sú tiež deformované prenosom deformačného poľa.

Varovanie
Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18