Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Úvod

Všeobecné informácie

Image Fusion vám umožňuje spoločne zaregistrovať minimálne dva súbory snímok. Môžete zlúčiť rovnaké alebo odlišné modality (napr. CT, MR, PET, SPECT). Image Fusion môžete uplatniť v rámci rôznych pracovných tokov (napr. pri použití softvéru Cranial alebo Spine).

Po zlúčení dvoch súborov snímok sa tieto súbory môžu prehliadať súčasne. Všetok naplánovaný obsah (napr. objekty a trajektórie) definovaný v jednom súbore snímok je viditeľný v akomkoľvek inom zlúčenom súbore snímok.

Image Fusion navrhuje sieť syntézy na základe preddefinovaných pravidiel párovania. Ďalšie informácie vám poskytne spoločnosť Brainlab.

Image Fusion používa algoritmus na zlúčenie zvolených súborov snímok. Algoritmus spája dva súbory snímok spolu so spoločnými anatomickými štruktúrami tak, aby sa dosiahli optimálne výsledky syntézy. Tieto dva súbory snímok musia mať tú istú spoločnú anatomickú oblasť.

Automatická syntéza obrazov je vhodná pre väčšinu kombinácií obrazových modalít, existujú však určité výnimky (napr. ultrazvukové súbory snímok). V prípade nepodporovaných modalít je predvolene k dispozícii pôvodná poloha skenera (napr. referenčný rámček). Možné sú manuálne úpravy.

Rigidná syntéza a elastická deformácia

Nepresnosti rigidnej syntézy môžu byť spôsobené skreslením v rámci jedného súboru snímok alebo rôznymi polohami pacienta v niekoľkých súboroch snímok. Skreslenie v rámci kraniálnych pracovných tokov môžete korigovať pomocou funkcie Distortion Correction Cranial a rôzne polohy pacienta pri pracovných tokoch týkajúcich sa chrbtice môžete korigovať pomocou funkcie Curvature Correction Spine. Na prenos údajov predoperačného plánovania do intraoperačných situácií pacienta v rámci kraniálnych scenárov môžete použiť funkciu Virtual iMRI Cranial. Použitím jednej z týchto funkcií sa vytvorí nový súbor snímok s použitím algoritmu deformovateľnej registrácie (elastická deformácia).

Elastická deformácia zo svojej podstaty nie je rovnomerná v rámci celého objemu. Môže to potenciálne znamenať presnú deformáciu vo vašej oblasti záujmu, ale nepresnú deformáciu v inej časti mozgu alebo chrbtice.

Mali by ste starostlivo overiť vytvorený nový súbor snímok, so zohľadnením jeho celého obrazového objemu. Nástroje na overenie, ktoré sú v aplikácii k dispozícii, sú opísané v nasledujúcich častiach.

Dostupnosť deformácie

Deformácia je voliteľná a závislá od licencie a systémovej konfigurácie. Ďalšie informácie vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Kontrolovanie súborov snímok

Súbory snímok vybraté na syntézu vždy skontrolujte. Čím lepšia je obrazová kvalita a rozlíšenie, tým lepší je výsledok syntézy.

Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18