Image Fusion

Contenido

Cum utilizați aplicația Contrast Clearance AnalysisEtapă

1.

Selectați primul și al doilea volum IRM (și anume, prima și ultima achiziție de imagini după injectarea agentului de contrast).

2.

Selectați funcția Calculate pentru a iniția calculul Contrast Clearance Analysis.

O fuziune rigidă a ambelor secvențe RMN este efectuată în mod automat înainte de calcul.

3.

Selectați orientarea de vizualizare axial, coronal și sagital .

4.

Selectați Scroll și derulați secțiunile de imagine utilizând butoanele cu săgeți .

5.

Examinați acumularea/eliminarea agentului de contrast.

6.

Funcția Spy Glass este activată în mod implicit.

Examinați fuziunea utilizând funcția Blending/Spy Glass.

7.Examinați și acceptați rezultatul fuziunii dacă acesta este satisfăcător.

8.

Selectați Done după ce terminați.

Rezultatele fuziunii sunt salvate pentru procesare ulterioară.

Art. nr.: 60917-40RO

Fecha de publicación: 2017-11-23