Image Fusion

Contenido

Spy Glass în modul de corecție

Informații generale

Utilizați funcția Spy Glass pentru a verifica vizual acuratețea deformării, mutând-o în poziția de interes pe secțiunea de imagine.

Aceasta vă permite să vizualizați structurile din două seturi de imagini în același timp (de ex., forma sau dimensiunea unei tumori).

Grila pentru deformare cu coduri de culoare

Atunci când selectați Spy Glass în modul Cranial Distortion Correction sau Spine Curvature Correction, se afișează implicit o grilă pentru deformare cu coduri de culoare. Liniile grilei indică direcția de corecție, în timp ce celulele colorate marchează zonele de modificare a imaginii. Codurile de culoare sunt definite de gradul de transformare non-rigidă a unui anumit voxel.

Deformare exempluAșa cum este prezentat în exemplul de mai sus, deformările imaginilor DTI (secvențe EPI) sunt corectate pe direcția A-P în extremitățile creierului (imaginea din partea stângă). Rezultatul funcției Spine Curvature Correction constă în deformarea (compresia sau extinderea) discurilor intervertebrale (imaginea din partea dreaptă).

Zonele de culoare roșie indică zonele de modificare a imaginii față de datele sursă originale. Zonele neumbrite nu sunt deformate, însă este posibil să se fi deplasat, așa cum o indică linii grilei.

Art. nr.: 60917-40RO

Fecha de publicación: 2017-11-23