Image Fusion

Contenido

Utilizarea Spy Glass în modul de corecțieEtapă

1.

Selectați Spy Glass din bara de instrumente.

2.

Spy Glass suprapune al doilea set de imagini într-un cadru peste setul de date primar.

Fereastra poate fi poziționată oriunde peste imaginea subiacentă.

3.

Redimensionați-o sau repoziționați-o în zona dorită și conturați-o glisând colțurile ferestrei.

4.

Derulați secțiunile de imagine utilizând butoanele cu săgeți .

5.

Zoom asupra regiunii de interes.

6.

Analizați zona de deformare comutând și comparând setul de imagini Original cu cel corectat.

7.Examinați și acceptați rezultatul fuziunii dacă acesta este satisfăcător.

8.

Selectați Done după ce terminați.

Setul de imagini corectate este salvat pentru procesare ulterioară.

Art. nr.: 60917-40RO

Fecha de publicación: 2017-11-23