Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Slik bruker du Image Fusion for spinale prosedyrerTrinn

1.

Velg og bytt mellom fusjonspar for gjennomgang.

2.

Velg ROI (interesseområde).

3.

Posisjoner rammen ved å bruke kontrollene for tilpassing av størrelse , flytting og rotering slik at den omslutter området som skal brukes som fusjonsreferansen.

4.

Velg mellom aksiale, koronale og sagittale visningsretninger .

5.

Adjust er aktivert som standard. Innrett bildene manuelt før beregning ved å bruke verktøyene for flytting og rotering.

6.

Velg Fusion for å fusjonere bildesettene.

7.

Spy Glass er aktivert som standard.

Gå gjennom fusjonen ved bruk av Blending/Spy Glass.

8.

Bla gjennom bildesnittene med pilknappene .

9.

Gå gjennom og godta fusjonsresultatet hvis det er tilfredsstillende.

Når du har godkjent fusjonsresultatet, vises statusen for det.

10.

Velg Done når du er ferdig.

Fusjonsresultatet lagres for videre behandling.

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02