Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Slik bruker du Curvature Correction SpineTrinn

1.

Velg og bytt mellom fusjonspar for gjennomgang.

2.

Adjust er aktivert som standard.

Innrett bildene manuelt før beregning ved å bruke verktøyene for flytting og rotering .

3.

Velg Calculate for å starte fusjonen.

Avhengig av inndatabildene kan du bli bedt om å:

  • velge bildesettet som skal korrigeres

  • overføre beregnet korrigering for ett bildesett til et nettverk med flere bildesett

4.

Gå gjennom fusjonen ved bruk av Blending/Spy Glass.

Spy Glass er aktivert som standard.

5.

Bla gjennom bildesnittene med pilknappene .

6.

Gå gjennom og verifiser korrigeringen ved å veksle mellom Blending/Spy Glass.

Slå på og av Original for å sammenligne korrigeringen med det opprinnelige bildet.

7.

Gå gjennom og godta fusjonsresultatet hvis det er tilfredsstillende.

Når du har godkjent fusjonsresultatet, vises statusen for det.

8.

Velg Done når du er ferdig.

Det korrigerte bildesettet lagres for videre behandling.

Advarsel

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02