Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Virtual iMRI Cranial

Generell informasjon

Pasientanatomiendringer under kirurgi. Ved bruk av intraoperative avbildningsteknikker er det mulig å oppnå nye bildesett som viser den faktiske modifiserte pasientanatomien.

Ved bruk av Virtual iMRI Cranial kan du oppnå en forbedret romlig matching av pre- og intraoperative bildedata med preoperativ planleggingsinformasjon med elastisk morfing på en intraoperativ skanning og ta hensyn til kirurgirelatert hjerneforskyvning på grunn av CSF-lekkasje.

Virtual iMRI Cranial skaper et virtuelt bildesett ved å stimulere vevsendringer i et preoperativt bildesett og bruke et deformasjonsfelt for bedre å matche det intraoperative referansebildesettet. Hensikten er deretter å gjennomgå det virtuelle bildesettet med eventuell annet potensielt innhold og/eller andre bildesett som er til stede i den preoperative planen med hensyn til det intraoperative bildesettet, og godta resultatet hvis det er tilfredsstillende.

Advarsel

Anbefalinger

For å oppnå best mulige resultater må bildedata for Virtual iMRI Cranial følge disse anbefalingene:

 • bildepar som dekker et kryssende volum av pasienten

 • minst 10 snitt

 • en snittavstand på mindre enn 3 mm (snittykkelse på mindre enn 3 mm og et opptak uten mellomrom anbefales)

 • full DICOM-informasjon (dvs. komplett DICOM-topptekst som indikerer f.eks. opptaksparametre)

 • MR-data som må korrigeres, bør tas opp som en 3D- eller 2D aksiell sekvens med T1-vekting (opptak med T2-vekting eller fettsupprimering anbefales også)

 • intraoperative bildeopptak utført med beinklaff tilbake på plass (f.eks. skallen er lukket/dekket av beinklaffen igjen)

 • god kvalitet på råbildene (f.eks. høy oppløsning, høy kontrast, minimalt med artefakter)

Støttede bildemodaliteter

Følgende bildemodaliteter støttes for Virtual iMRI Cranial, hvis de er paret på følgende måte:

 • CT-MR

 • MR-MR

Ikke-støttede bildemodaliteterFølgende spesielle modaliteter og sekvenstyper støttes ikke for direkte kalkulasjon:

 • tidligere deformerte bildesett

 • RGB-bilder

 • DTI-studier (B0-, FA- eller ADC-kart)

 • fase- og hastighetskart

 • perfusjonskart

 • spektroskopibilder

 • gradientkalibrerte skanninger

 • FLAWS-skanninger (suppresjon av væske og hvit substans)

 • subtraheringsbilder og projeksjoner (projeksjoner av minimum/maksimum intensitet)

 • bildesett som inneholder innbrente objekter

Støttet innhold

Følgende innhold støttes og tilpasses basert på deformeringen av et bildesett:

 • vokselobjekter

 • merkede punkter

 • baner

 • fiberbunter (f.eks. DTI-fiberbaner)

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02