Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Bruke systemet

Tiltenkt bruk av Image Fusion

Brainlab Elements Image Fusion er et program for samregistrering av bildedata i medisinske prosedyrer, ved bruk av rigide og deformerbare registreringsmetoder. Det skal brukes til å innrette anatomiske strukturer mellom datasett.

Indikasjoner for bruk

Brainlab Elements Image Fusion kan brukes i kliniske arbeidsflyter der samregistrering av bildedata er fordelaktig. Dette gjelder for eksempel navigeringssystemer eller informasjonsterminaler for medisinske data som brukes til generell bildebehandling eller bildestyrt kirurgi samt programvare for planlegging av radiokirurgi og strålebehandling. Selve enheten har ikke spesifikke, kliniske indikasjoner.

Hvor systemet kan brukes

Image Fusion Element er beregnet på bruk i:

  • et kontormiljø på et sykehus eller et annet sted der en datamaskin kan brukes

  • en operasjonssal eller i rom som er egnet for kirurgiske inngrep

Brukerprofiler

Image Fusion er beregnet for bruk av medisinsk personell og deres assistenter som arbeider innen nevrokirurgi, traumatologi og planlegging av strålebehandling.

Kontroll av riktighet

Advarsel
Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02