Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Slik bruker du Contrast Clearance AnalysisTrinn

1.

Velg det første og det andre MR-datasettet (dvs. tidlig og sent bildeopptak etter injisering av kontrastmiddelet).

2.

Velg Calculate for å starte beregning av Contrast Clearance Analysis.

En rigid fusjon av begge MR-sekvensene utføres automatisk før beregning.

3.

Velg mellom aksiale, koronale og sagittale visningsretninger .

4.

Bla gjennom bildesnittene med pilknappene .

5.

Gå gjennom oppsamling/utskilling av kontrastmiddelet.

6.

Spy Glass er aktivert som standard.

Gå gjennom fusjonen ved bruk av Blending/Spy Glass.

7.

Gå gjennom og godta fusjonsresultatet hvis det er tilfredsstillende.

8.

Velg Done når du er ferdig.

Fusjonsresultatene lagres for videre behandling.

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02