Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Slik bruker du Image Fusion for kranielle prosedyrerTrinn

1.

Rigid fusjon starter automatisk.

Velg og bytt mellom fusjonspar for gjennomgang.

2.

Gå gjennom fusjonen ved bruk av Blending/Spy Glass.

Spy Glass er aktivert som standard.

3.

Velg mellom aksiale, koronale og sagittale visningsretninger .

4.

Bla gjennom bildesnittene med pilknappene .

5.

Gå gjennom og godta fusjonsresultatet hvis det er tilfredsstillende.

Når du har godkjent fusjonsresultatet, vises statusen for det.

6.

Velg Done når du er ferdig.

Fusjonsresultatene lagres for videre behandling.

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02