Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Opplæring og dokumentasjon

Brainlab-opplæring

For å sikre trygg og hensiktsmessig bruk må alle brukere delta i et obligatorisk opplæringsprogram holdt av en autorisert representant for Brainlab før de bruker systemet.

Support med tilsyn

Før du bruker systemet til kirurgiske operasjoner der datastøttet navigering anses som kritisk, må du gjennomføre et tilstrekkelig antall fullstendige operasjoner sammen med en Brainlab-representant.

Ansvar

Advarsel

Bare faglært medisinsk personale skal bruke systemkomponenter og instrumenteringstilbehør.

Forlenget tid i operasjonssalen

Brainlab-navigasjonssystemer er sensitivt teknisk utstyr. Avhengig av OR-oppsettet, plassering av pasienten samt varigheten og kompleksiteten av beregninger kan varigheten av operasjoner der navigasjon brukes variere. Det er opp til brukeren å avgjøre om en eventuell forlengelse av tiden er akseptabelt for den respektive pasienten og behandlingen.

Lese brukerveiledninger

Denne veiledningen beskriver en kompleks medisinsk programvare eller medisinske enheter som må brukes med forsiktighet.

Det er derfor viktig at alle som bruker systemet, instrumentet eller programvaren:

  • leser denne veiledningen nøye før utstyret tas i bruk
  • har tilgang til denne veiledningen til enhver tid

Tilgjengelige brukerveiledninger

BrukerveiledningInnhold

Brukerveiledninger for programvare

  • Oversikt over behandlingsplanlegging og bildeveiledet navigasjon
  • Beskrivelse av OR-systemoppsett
  • Detaljerte programvareinstruksjoner

Brukerveiledning for maskinvare

Detaljert informasjon om radioterapi og kirurgisk maskinvare, vanligvis definert som store komplekse instrumenter

Brukerveiledninger for instrumentet

Detaljerte instruksjoner om håndtering av instrumentet

Veiledning for rengjøring, desinfeksjon og sterilisering

Detaljer om rengjøring, desinfisering og sterilisering av instrumenter

Brukerveiledning for system

Detaljert informasjon om systemoppsett

Teknisk brukerveiledning

Detaljert teknisk informasjon om systemet, inkludert spesifikasjoner og krav til overholdelse

System og teknisk brukerveiledningKombinerer innholdet til Brukerveiledning for system og Teknisk brukerveiledning
Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02