Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Image Fusion for spinale prosedyrer

Generell informasjon

Når du starter en spinal arbeidsflyt, kan du velge mellom:

  • Image Fusion

  • Curvature Correction Spine

Bildene fusjoneres sammen basert på anatomiske strukturer som er felles for begge bildesett.

Hensikten er å gjennomgå kvaliteten til fusjonsresultatene og godta fusjonen hvis den er tilfredsstillende. Fusjonen lagres ved å velge Done.

Advarsel

Layout av skjermbildet for spinalNr.Forklaring

Aksiale, koronale og sagittale rekonstruksjoner som en forhåndsvisning av det nåværende resultatet.

Velger for aksiale, koronale og sagittale visninger.

Interesseområde (ROI) vises som en stiplet linje i hovedvisningen og i ACS-rekonstruksjonene .

Det nåværende fusjonerte paret vises som et overlegg, som også kan forhåndsvises i ACS-rekonstruksjonene .

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02