Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Spy Glass med elastisk deformering

Generell informasjon

Bruk Spy Glass til å verifisere visuelt nøyaktigheten på deformasjonen, ved å flytte den til interesseområdet i bildesnittet.

Dette gir deg mulighet til å vise strukturer i to bildesett samtidig (f.eks. formen eller størrelsen på en tumor).

Fargekodet deformasjonsrutenett og varmekart

Når Spy Glass er valgt i Distortion Correction Cranial eller Curvature Correction Spine, vises et fargekodet deformasjonsrutenett som standard. Rutenettlinjene indikerer retningen på korrigeringen, og de fargede cellene merker områdene med bildemodifisering. Fargekodingen defineres av graden av ikke-rigid transformering av en bestemt voksel. Et varmekart som viser områder med deformering uten rutenett, vises i Virtual iMRI Cranial.

Eksempler på Curvature Correction Spine og Distortion Correction CranialSom vist i eksempelet over, korrigeres forvrengninger i DTI-bilder (EPI-sekvenser) langs A-P-retningen i de ytre delene av hjernen (venstre bilde). Curvature Correction Spine resulterer i deformering (komprimering eller ekstensjon) av mellomvirvelskivene (høyre bilde).

De røde områdene indikerer områdene med bildemodifiseringer i forhold til de originale kildedataene. Uskraverte områder er ikke deformert, men kan ha blitt forskjøvet som angitt av rutenettlinjene.

Eksempel på Virtual iMRI CranialBildesettdeformeringer i Virtual iMRI Cranial forekommer typisk sett i reseksjonsområdet. De røde områdene indikerer områdene med lokale bildemodifiseringer i forhold til de originale kildedataene.

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02