Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Slik bruker du Virtual iMRI CranialTrinn

1.

Velg fusjonsparet som skal gjennomgås eller beregnes.

Velg og bytt mellom fusjonspar for gjennomgang.

2.

Gå gjennom fusjonen ved bruk av Blending/Spy Glass.

Spy Glass er aktivert som standard.

3.

Velg Calculate for å starte simulasjonen.

4.

I dialogboksen kan du:

  • velge en eksisterende reseksjonskavitet

  • tegne din egen reseksjonskavitet (dette åpner SmartBrush)

5.

Hvis du oppretter en reseksjonskavitet i et intraoperativt bildesett, vær oppmerksom på følgende:

  • Applikasjoner kan linke/bytte til SmartBrush hvis ingen reseksjonskavitet har blitt opprettet ennå
  • Sørg for at det intraoperative bildesettet er valgt for tegning i SmartBrush
  • Se til at det nye reseksjonskavitetsobjektet er opprettet i det intraoperative bildesettet
  • Reseksjonskaviteten er tegnet så nøyaktig som mulig (basert på kirurgiske resultater og hva som er synlig i det intraoperative bildesettet)
  • Ikke opprett en mindre eller større kavitet med vilje for å påvirke kalkulasjonsresultatene
  • Justering av Windowing innenfor intraoperative bildesett kan hjelpe til med å visualisere reseksjonskaviteten

6.

Velg reseksjonskaviteten i dialogboksen og velg OK.

7.

En animasjon vises under kalkulasjonen. Du kan lukke animasjonen for å fortsette å inspisere dataene mens kalkuleringen pågår.

8.

Velg mellom aksiale, koronale og sagittale visningsretninger .

9.

Bla gjennom bildesnittene med pilknappene .

10.

Gå gjennom og verifiser simuleringsresultatet ved å veksle mellom Blending/Spy Glass.

Slå på og av Original for å sammenligne stimuleringen med det opprinnelige bildet.

11.

Gå gjennom og godta fusjonsresultatet hvis det er tilfredsstillende.

Når du har godkjent fusjonsresultatet, vises statusen for det.

12.

Velg Done når du er ferdig.

Fusjonsresultatene lagres for videre behandling.

Advarsel
Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02