Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Contrast Clearance Analysis

Generell informasjon

Contrast Clearance Analysis* visualiserer oppsamlingen av et kontrastmiddel i forhold til middelets utskillingshastighet. Metoden fungerer ved at det tas opp to MR-serier, én etter fem minutter og én etter ca. 75 minutter etter injisering av en standarddose med kontrastmiddel, og deretter trekkes den første serien fra den andre. Dette resulterer i et fargekodet kart med høy oppløsning. Bruk Image Fusion til å fusjonere og sammenligne de to MR-bildesettene.

* Utviklet ved Sheba medisinsk senter med teknologi levert av Brainlab.

EksempelFargeForklaring
Rød

Oppsamling av kontrastmiddelet (sakte utskilling)

Blå

Utskilling av kontrastmiddelet (rask utskilling)

Krav

Beregningen av Contrast Clearance Analysis krever to 3D MR-datasett. For disse gjelder det følgende:

  • Begge sekvensene må tas opp ved bruk av den tilsvarende skanneprotokollen.

  • Den første sekvensen må tas ca. fem minutter etter injisering av kontrastmiddel (ved bruk av f.eks. Gd/Gadolinium).

  • Den andre sekvensen må tas 60–105 minutter etter injisering av kontrastmiddel.

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02