Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Johdanto

Yleistä tietoa

Image Fusion -ohjelmiston avulla voit rekisteröidä vähintään kaksi kuvajoukkoa yhdessä. Voit yhdistää samoja tai eri modaliteetteja (esim. TT, MR, PET, SPECT). Voit soveltaa Image Fusionia eri työnkuluissa (esim. käytettäessä Cranial– tai Spine-ohjelmistoa).

Kun kaksi kuvajoukkoa on yhdistetty, niitä voidaan tarkastella samanaikaisesti. Kaikki suunniteltu sisältö (esim. kohteet ja liikeradat), joka on määritetty yhteen kuvajoukkoon, on nähtävissä myös toisessa yhdistetyssä kuvajoukossa.

Image Fusion -ohjelmistossa ehdotetaan yhdistämisverkkoa ennalta määritettyjen parinmuodostussääntöjen perusteella. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Brainlabiin.

Image Fusion yhdistää valitut kuvajoukot algoritmin avulla. Kaksi kuvajoukkoa sovitetaan algoritmin avulla yhteen anatomisen rakenteen mukaan, jonka tuloksena saadaan optimaalinen fuusio. Kahdella kuvajoukolla on oltava sama yhteinen anatominen alue.

Automaattinen kuvafuusio soveltuu lähes kaikkien kuvantamismenetelmien yhdistämiseen. Poikkeuksen muodostavat esim. ultraäänikuvajoukot. Mikäli modaliteetteja ei tueta, skannerin alkuperäinen asema (esim. vertailukehys) on oletusarvoisesti käytettävissä. Manuaaliset säädöt ovat mahdollisia.

Jäykkä fuusio ja elastinen muodonmuutos

Yhden kuvajoukon vääristyminen tai useiden kuvajoukkojen erilaiset potilasasemat saattavat aiheuttaa jäykän fuusion epätarkkuuksia. Vääristymä voidaan korjata Distortion Correction Cranial -toiminnolla kraniaalisissa työnkuluissa ja potilaiden erilaiset asemat voidaan korjata Curvature Correction Spine -toiminnolla spinaalisissa työnkuluissa. Preoperatiivisten suunnittelutietojen siirtämiseen intraoperatiivisiin potilastilanteisiin kallon toimenpiteissä voidaan käyttää Virtual iMRI Cranial -toimintoa. Näillä toiminnoilla luodaan uusi kuvajoukko, jossa käytetään muotoaan muuttavaa rekisteröintialgoritmia (elastinen muodonmuutos).

Elastinen muodonmuutos ei ole yhtenäinen koko tilavuudessa. Tämä saattaa tarkoittaa, että muodonmuutos on tarkka kohdealueella mutta epätarkka aivojen tai selkärangan muussa osassa.

Luotu uusi kuvajoukko on tarkistettava huolellisesti ottaen huomioon sen koko kuvatilavuus. Sovelluksessa käytettävissä olevat tarkistustyökalut on kuvattu seuraavissa osioissa.

Muodonmuutoksen saatavuus

Muodonmuutos on valinnainen ja riippuu lisensoinnista ja järjestelmämäärityksestä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Kuvajoukkojen tarkastaminen

Tarkista aina fuusiota varten valitut kuvajoukot. Mitä parempi kuvan laatu ja resoluutio, sitä parempi on myös fuusiotulos.

Art. nro: 60917-73FI

Fecha de publicación: 2019-04-04