Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Indledning

Generelle oplysninger

Image Fusion gør det muligt at registrere minimum to billedsæt sammen. Det er muligt at fusionere billedsæt med samme eller forskellige modaliteter (f.eks. CT, MR, PET, SPECT). Image Fusion kan anvendes i forskellige arbejdsgange (f.eks. ved anvendelse af softwaren Cranial eller Spine).

Når de to billedsæt er fusionerede, kan de vises samtidigt. Alle planlagte elementer (f.eks. objekter og baner), der er defineret i ét billedsæt, er synlige i det andet, fusionerede billedsæt.

Image Fusion foreslår et fusionsnetværk, som er baseret på foruddefinerede parringsregler. For yderligere oplysninger bedes du kontakte Brainlab.

Image Fusion benytter en algoritme til at fusionere de valgte billedsæt. Algoritmen matcher to billedsæt med almindelige anatomiske strukturer for at opnå optimale fusionsresultater. De to billedsæt skal begge dække det samme anatomiske område.

Automatisk billedfusion er egnet til de fleste billedmodalitetskombinationer med visse undtagelser (f.eks. billedsæt optaget med ultralyd). I tilfælde af modaliteter, som ikke understøttes, er den oprindelige scannerposition (f.eks., referenceramme) tilgængelig som standard. Manuelle justeringer er mulige.

Stiv fusion og elastisk deformation

Unøjagtigheder i stiv fusion kan skyldes forvrængning inden for et af billedsættene eller forskellige patientpositioner i flere billedsæt. Forvrængning kan korrigeres ved hjælp af Distortion Correction Cranial i kranielle arbejdsgange, og forskellige patientpositioner kan korrigeres med Curvature Correction Spine til spinale arbejdsgange. Med Virtual iMRI Cranial er det muligt at overføre præoperative planlægningsdata til intraoperative patientsituationer med kranielle scenarier. Med en af disse funktioner genereres et nyt billedsæt ved hjælp af en deformerbar registreringsalgoritme (elastisk deformation).

En elastisk deformation er pr. definition ikke uniform over hele volumenet. Dette kan potentielt medføre en mere nøjagtig deformation i interesseområdet, men unøjagtig deformation i en anden del af hjernen eller rygraden.

Det genererede billedsæt skal gennemses meget omhyggeligt baseret på hele dets billedvolumen. Verificeringsværktøjerne, som er til rådighed i programmet, er beskrevet i de følgende afsnit.

Tilgængelig deformation

Deformation er et tilvalg og afhænger af licensen og systemkonfigurationen. For yderligere oplysninger bedes du kontakte Brainlab-support.

Gennemgang af billedsæt

Gennemse altid billedsættene, som er valgt til fusion. Jo bedre billedkvaliteten og opløsning, jo bedre fusionsresultat.

Art-nr.: 60917-73DA

Fecha de publicación: 2019-02-28