Automatic Registration iMRI

Versión de software: 1.0
Edición: 1.0

ScanningsprotokoladvarselEn dialogboks med Scan Protocol Warning informerer brugeren om, at 3D Distortion Correction ikke er aktiveret og/eller båndbredden er for lav. Det er muligt at fortsætte, selvom dataene kan være unøjagtige.

Vælg Yes for at fortsætte og No for at vende tilbage til valg af data.

Art-nr.: 60917-80DA

Fecha de elaboración: 2019-11-25