Automatic Registration iMRI

Versión de software: 1.0
Edición: 1.0

Valg af referenceenhedens positionHvis softwaren ikke kan genkende adapterens placeringsmarkører, vælges referenceenhedens position fra dialogboksen, når der bliver bedt om det.

Art-nr.: 60917-80DA

Fecha de elaboración: 2019-11-25