Automatic Registration iMRI

Versión de software: 1.0
Edición: 1.0

Navigations- og visningsfunktioner

Grundlæggende navigationsfunktioner

KnapFunktion


Viser en liste over advarsler, hvis softwaren detekterer problemer, der kræver brugerens opmærksomhed.


Viser de tilgængelige billedesæt og layout.


Sender brugeren tilbage til Content Manager, hvor man kan vælge en ny applikation eller helt afslutte.


Tager et skærmbillede af den aktuelle visning. Skærmbilledet gemmes automatisk med patientdataene.

Visningsfunktioner

KnapFunktionBeskrivelse


Flyt et snit i et vindue.

Træk snittet til det ønskede sted.Drej 3D-rekonstruktionen.Træk til venstre, højre, op eller ned.


Zoom ind eller ud på et snit.

  • Træk op (zoom ud) eller ned (zoom ind).
  • Ved brug af en touchskærm trykker man med to fingre på billedet og klemmer indad (zoom ud) eller udad (zoom ind).


Nulstiller alle snit til de oprindelige visningsindstillinger.


Juster et snits lysstyrke og kontrast.

  • Træk ned/op for at øge/sænke lysstyrken.
  • Træk til højre/venstre for at øge/sænke kontrastniveauet.


Zoom ind eller ud på et snit.

Tryk på symbolerne og , eller træk i skyderen:

  • Til venstre for at zoome ud.
  • Til højre for at zoome ind.
Art-nr.: 60917-80DA

Fecha de elaboración: 2019-11-25