Automatic Registration iMRI

Versión de software: 1.0
Edición: 1.0

Udførelse af verificering af nøjagtighed

Trin

Automatisk registrering verificeres ved at berøre mindst tre pejlemærker med pointeren og bekræfte deres position i softwaren.

Vælg Yes, hvis nøjagtigheden er acceptabel.

Hvis ikke nøjagtigheden er acceptabel, vælges No, og der vælges fra dialogboksen Options, der åbner.

Art-nr.: 60917-80DA

Fecha de elaboración: 2019-11-25