Object Management Anatomical Mapping

Förbereda datauppsättningenSteg

1.

Om objekt inte tidigare har definierats inom den valda bilduppsättningen, behandlar programvaran automatiskt bilduppsättningen för att klassificera vävnader och visa dem i olika färger.

2.

Om du är nöjd med vävnadsidentifieringen väljer du Next .

  • Programvaran segmenterar automatiskt anatomiska strukturer till objekt, som sedan är tillgängliga för granskning och/eller ändring.

Art. nr 60917-68SV

Fecha de publicación: 2018-11-22