Object Management Anatomical Mapping

Smart ShaperSteg

1.

Välj ett objekt att manipulera.

2.

Öppna fliken Contouring , välj Smart Shaper och välj sedan Shape .

3.

Flytta markören över objektet.

Belysta pilar kommer fram för att visa i vilken riktning objektet kan manipuleras.

4.

Använd Shape för att böja, bukta eller dra objektets konturer så att formen ändras.

  • Använd vid behov skjutreglaget för att justera Brush Size .
  • Allt eftersom du justerar konturerna visas den (ändrade) objektvolymen .
  • För att ångra en ändring väljer du Undo (fortsätt markera för att ångra flera ändringar).

5.

Så fort objektets form har manipulerats så som önskas, avmarkerar du objektet.

Alla ändringar sparas automatiskt.

Art. nr 60917-68SV

Fecha de publicación: 2018-11-22