Object Management Anatomical Mapping

Brush 3DSteg

1.

Välj ett objekt att manipulera.

2.

Öppna fliken Contouring , välj Brush 3D och välj sedan Brush .

3.

Använd Brush för att expandera objektets form och Erase för att krympa formen.

  • Använd vid behov skjutreglaget för att justera Brush Size .
  • Allt eftersom du justerar konturerna visas den (ändrade) objektvolymen .
  • För att ångra en ändring väljer du Undo (fortsätt markera för att ångra flera ändringar).

4.

Så fort objektets form har manipulerats så som önskas, avmarkerar du objektet.

Alla ändringar sparas automatiskt.

Art. nr 60917-68SV

Fecha de publicación: 2018-11-22