Anatomical Mapping

Komma igång

Allmän information

Anatomical Mapping skapar automatiskt segmenteringsobjekt från de tillgängliga medicinska bilduppgifterna. De skapade objekten kan granskas och ytterligare förfinas.

Art. nr 60917-42SV

Fecha de publicación: 2017-12-14