Object Management Anatomical Mapping

Komma igång

Bakgrund

Anatomical Mapping gör att du kan granska och ändra objekt. Programmet har funktionen att manipulera objekt med olika kontureringsverktyg.

Bildkvalitet

Anatomical Mapping påverkas mycket av datauppsättningarnas kvalitet. Följaktligen bör en bättre bildkvalitet i allmänhet få en positiv inverkan på kvaliteten på den resulterande segmenteringen. Därför rekommenderar Brainlab följande specifikationer:

  • Fler än 100 snitt
  • Mindre än 1 mm i planupplösning
  • Om möjligt bör synfältet vara så stort som möjligt
  • Högt kontrast- till vävnadsförhållande (d.v.s. god sikt över de olika vävnadsklasserna)
  • Högt signal-till-brusförhållande
  • Olika submodaliteter tillgängliga (T1, T2, FLAIR)
Art. nr 60917-68SV

Fecha de publicación: 2018-11-22